O nás

„Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s.“ je dobrovolným sdružením členů s cílem hájit a prosazovat společné zájmy členů spolku za účelem podpory a rozvoje udržitelného cestovního ruchu a turistiky v turistických oblastech České republiky. 

Spolek je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí chránit jeho členská práva i oprávněné zájmy.  

Pokračujte v nabídce